Головна сторінка

Навчальний центру ЛНАУ :

  • здійснює освітню діяльність за спеціальностями, які забезпечують підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідають стандартам освіти;
  • забезпечує виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з робітничих професій та підвищення кваліфікації спеціалістів середньої ланки господарств АПК;
  • вивчає попит на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;
  • забезпечує культурний і духовний розвиток особистості, виховання осіб, які навчаються у навчальних закладах, у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;
  • забезпечує підвищення освітньо-культурного рівня громадян.

Напрями діяльності Навчального центру ЛНАУ:

  • професійно-технічна освіта (підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів шляхом поглиблення, розширення і оновлення їх професійних знань, умінь і навичок із врахуванням досягнень науки і техніки, технологій та перспектив розвитку);
  • освіта дорослих та інші види освіти  (підвищення кваліфікації спеціалістів галузі АПК, які мають вищу освіту, кваліфікацію та стаж практичної роботи).

Наша адреса :

92700, Луганська обл., м. Старобільськ,

вул. Слобожанська, 68,

тел. (06461) 2-19-00

е-mail: lugsrt.center@lgnau.edu.ua

Досягнення Навчального центу ЛНАУ:

10

Освітніх програм

27

Років успішної роботи

3

3

10000

Задоволених слухачів